O NÁS2018-01-02T13:48:50+00:00

1.  Víziou Komory mediátorov je mediácia (alternatívne riešenie sporov), ako dobrá prax a všeobecne rešpektovaná služba v prospech širokej verejnosti.

2. Poslaním Komory mediátorov je meniť myslenie, postoje a názory na alternatívne spôsoby riešenia sporov, bojovať za záujmy mediátorov a za akceptáciu a rozšírenie mediácie vo verejnosti.

3. Strategickým cieľom Komory mediátorov je združovať registrovaných mediátorov na Slovensku, propagovať alternatívne riešenie sporov – najmä mediáciu a vyvíjať aktivity smerujúce k uznaniu mediátora ako akceptovanej odbornej autority pri riešení sporov a posilnenia jeho statusu, morálnej, etickej, spoločenskej a odbornej úrovne a kompetencií.