KONTAKT2018-01-02T14:46:25+00:00

Kontakt

Predsedníctvo

PhDr. Lýdia Balková – zapísaná v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR – ev. č. 1685 , predseda
JUDr. Lucia Ficzová – zapísaná v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR – ev. č. 1580, podpredseda
Ing. Ján Snopko – zapísaný v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR – ev. č. 1407, podpredseda

 Revízna komisia:

Mgr. Monika Kakašová – zapísaná v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR – ev. č. 1618
Mgr. Michal Révay – zapísaný v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR – ev. č. 1301

Telefonický kontakt
+421 905 614 375
+421 915 149 653
+421 908 157 197
 
Email
kommedoz@gmail.com

Kontaktná adresa

Miletičova 550/1
821 08 Bratislava – Ružinov

Napíšte nám: